Om stress

”Alt afhænger af, hvordan vi ser på tingene, ikke hvordan de er i sig selv”
Carl G. Jung

Jeg har igennem de sidste 15 år mødt rigtig mange mennesker, som alle havde det tilfælles, at de var gået ned med stress. De situationer, der havde udfordret dem var forskellige, ligesom de selv var, men de havde alle vist sig for svære for dem at håndtere.

Flere og flere unge og voksne bliver ramt af stress, men hvad er stress egentlig? En definition kan ifølge Psykiatrifonden være følgende:
Man kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Det med oplevelsen er vigtigt, for stress er altid en individuel og subjektiv oplevelse, der er forbundet med, hvordan vi individuelt opfatter situationens krav sammenholdt med vores egne ressourcer. Det er en del af livet at kunne håndtere de situationer, hverdagen udfordrer os med. Men hvilke situationer, vi oplever som udfordrende, afhænger af, hvilke perspektiver vi anlægger. For nogle er en kaffeplet på tøjet et stort problem, og for andre er det bare ærgerligt.

Vi fortolker og vurderer begivenheder forskelligt, bl.a. afhængigt af hvilke erfaringer, vi har med os, men også på baggrund af at vi rummer forskellige personlighedsdispositioner. Ingen reagerer på samme måde hver gang, de udfordres, men erfaringen viser, at vi alle har en bestemt rille, at vi er disponerede til at følge en form for mønster.
Kender du dit mønster og er du bevidst om, hvad der presser dig, så du kan opretholde en sund balance?