Samtaleforløb

Mit udgangspunkt vil altid være din oplevelse af, hvad der presser dig, og dit ønske om, hvor du gerne vil flytte dig hen.

Når man skal arbejde med at udvikle sig selv eller skabe en større balance i sit liv, er det vigtigt at være bevidst om sine følelser og behov. Derfor vil et fokusområde være, at du kommer til at forstå dig selv bedre, blandt andet ved at arbejde med, hvordan tanker, følelser og adfærd kan hænge sammen.

Dårlig psykisk trivsel har ofte sin rod i manglende erkendelse af, hvilke behov vi har, så vi ikke får sagt fra overfor det, vi ikke magter og bedt om det, vi har brug for. Du er den, som kender dig selv bedst og ved, hvad der presser dig, men jeg kan med min faglige ekspertise hjælpe dig til at kunne se dine problemer på en ny måde. Derigennem får du nye forståelsesrammer og handlemuligheder. Uanset hvad du oplever af vanskeligheder, ser jeg det som min opgave at hjælpe dig med at finde velegnede og anvendelige strategier, der kan flytte dig i den rigtige retning i dit eget tempo.

Jeg vægter tillid, refleksion og udvikling højt. Det er dit problem, der er problemet. Det er ikke dig, der er problemet. Og ved at arbejde med de færdigheder, kompetencer og evner,  du rummer, vil din livskvalitet øges.

I vores samtaler vil jeg udfordre dig til at kigge på dig selv og sætte ord på dine tanker og følelser, så du får en bevidsthed om, hvad der skaber energi i dit liv, og hvad der omvendt trækker energien ud af dig og giver dårlig psykisk trivsel og øget sårbarhed overfor f.eks. stress, angst og depression.

Selve samtaleforløbet tilpasses altid dig og dine behov. I den første samtale fastsætter vi sammen et mål at arbejde hen imod og undervejs sikrer vi løbende, at det rette fokus holdes. Vi arbejder målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer, du står i, eller uhensigtsmæssig adfærd, som du gerne vil arbejde med.

I samtaleterapi er der forskellige måder at arbejde på afhængig af problemstillingen. Jeg arbejder således ikke ud fra én bestemt psykologisk tilgang, men søger sammen med dig at finde den tilgang, som giver mest mening i forhold til din situation.

Det gælder for alle samtaleforløb, at det psykologiske udgangspunkt bygger på et videnskabeligt grundlag.