Om eksamensangst

Lige nu, hvor det er starten på eksamenstiden, skal mange unge udsættes for en eller anden form for bedømmelse som afslutningen på deres semester, skoleår eller uddannelse.
Efter mit seneste blog-indlæg om angst giver det mig anledning til at skrive lidt mere specifikt om eksamensangst, for der er ingen tvivl om, at eksamenstiden hos mange udløser angst – det er ikke uden grund, man taler om det forsømte forår.

Eksamensangst er overordnet set følelsen af ikke at kunne slå til eller være god nok i en præstationssituation. Alle mennesker føler en vis grad af nervøsitet eller anspændelse i forbindelse med en eksamen eller anden præstation. Det er både normalt og gavnligt, da det skærper sanserne og øger evnen til at fokusere og koncentrere sig.

Bliver man derimod kun fokuseret på, hvad der kan gå galt i eksamenssituationen, vil man komme til at skabe et pres, der virker så lammende, at man oplever et fysisk og psykisk ubehag, der vil forringe ens præstation. Man kan forestille sig alle mulige negative konsekvenser; at man dumper, ikke får høje nok karakterer, at man begynder at græde, at klappen går ned osv. Eksamensangst vil ofte være forbundet med, at man får det fysisk dårligt, har kvalme, får koncentrationsbesvær og angstfyldte forestillinger om, hvad der kan gå galt i situationen.

Det er klart, at man til en vis grad kan forebygge eksamensangst ved at være godt forberedt, have styr på sit pensum og vide, hvor ens styrker og svage sider ligger i forhold dertil. Men for nogle er det bare ikke nok; de bliver fanget i tankerækker af hvad-hvis…, fordi de prøver at kontrollere det umulige – fremtiden og hvad den rummer.

Hvis vi tager udgangspunkt i den bekymring, der ligger til grund for at ville kontrollere fremtiden, så er der en lille pudsig remse om at undgå bekymring, som jeg finder meget sigende, om end den kan være svær at praktisere fuldt og helt:

”Der er ingen grund til at bekymre dig om ting, der ligger uden for din kontrol,
for hvis de er uden for din kontrol, har du ingen grund til at bekymre dig..!
”Der er ingen grund til at bekymre dig om ting, der ligger inden for din kontrol,
for hvis du har dem under kontrol, har du ingen grund til at bekymre dig..”

Hvad vil det så egentlig sige at have kontrol? Hvad kan vi som individer kontrollere, og hvad kan vi ikke kontrollere? Det kan være meget frustrerende at bekymre sig om ting, man alligevel ikke kan kontrollere, så det handler i bund og grund om, at vi flytter vores fokus og bruger vores energi på de ting, vi rent faktisk kan kontrollere.

Det eneste, vi kan opnå en form for kontrol over, er vores egne tanker, følelser og handlinger. Så i forberedelsen til de kommende eksaminer, gælder det om at vende fokus indad og blive fortrolig med, hvad der sker med os selv.

Find ud af, hvad der især skræmmer dig ved eksamenssituationen, og find ud af, hvordan du kan tage hensyn til det. Hvis du kan sige højt til eks. din lærer, at du er bange for at komme til at græde, eller gå helt i stå, så har du allerede taget første skridt i retning af, at det ikke kommer til at ske.

Vi oplever øget angst, når vi trækker vejret hurtigt og overfladisk. Så sørg for at give dig selv tid til at kigge i dine noter, tage en slurk vand, trække vejret dybt eller andet, der kan hjælpe dig med at komme ned i tempo og holde vejrtrækningen i ro.

Og selvfølgelig hjælper det også at have gode studievaner og sørge for at få sin søvn, ordentlig mad og rigeligt væske (af den rigtige slags – alkohol kan måske midlertidigt dulme angsten, men der følger alt for mange minusser med til, at det er effektivt).

Rigtig god eksamen ?