JBTA® Personlighedsanalyse

For at gennemføre analysen får du tilsendt et link, der leder dig til 60 spørgsmål, som du skal besvare online. Under den efterfølgende samtale vil vi have en dialog om analysen, og vi finder sammen frem til hvilke præferencer, du foretrækker. Du får her udleveret det tilhørende hæfte ”Hvilken type er du?”, der indeholder den grundlæggende teoretiske baggrund samt en beskrivelse af de forskellige typer.

Jeg har anvendt denne analyse i mere end 15 år med stor succes og har erfaring for, at den kan bidrage med at ”skyde en genvej” til øget selvindsigt og forståelse for egne behov og udfordringer.

Læs nedenstående hvis du vil vide mere om analysen.

Jung Baseret Type Analyse®
Jung Baseret Type Analyse® er en dansk udviklet personlighedsanalyse baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer.
Formålet med analysen er at hjælpe enkeltpersoner med at identificere deres naturlige præferencer.

Hvad måler JBTA®?
Typeanalysen bygger på 4 grundlæggende dimensioner:

  • Energidimensionen
  • Opfattedimensionen
  • Vurderedimensionen
  • Livsstilsdimensionen

Hver dimension har 2 poler, som kaldes præferencer. Det betyder, at der i alt findes 8 præferencer:

  • Energidimensionen:  Ekstroversion (E) – Introversion (I)
  • Opfattedimensionen:  Sansning (S) – Intuition (N)
  • Vurderedimensionen:  Tænkning (T) – Følen (F)
  • Livsstilsdimensionen:  Vurderende (J) – Opfattende (P)

Ved besvarelse af analysen kombineres en præference fra hver af 4 dimensioner og danner således i alt 16 kombinationsmuligheder, som udgør de 16 mulige typer.

JBTA® analysen giver en indikation af hvilken type, der falder den enkelte mest naturlig. De 16 typer skal betragtes som ligeværdige, hver især har de styrker og svagheder.
Det interessante bliver at finde frem til, hvilke præferencer, der driver dig, og her giver JBTA® målingen en indikation af, hvilken type du foretrækker og beskriver samtidig de grundlæggende forskelle og ligheder mellem typerne.

Tilhørende materiale
Som obligatorisk feedbackmateriale til JBTA® analysen hører hæftet ”Hvilken type er du?” (72 sider) af Lene Bohnsen og Bent Brøgger.
Hæftet fører læseren sikkert igennem typologiens grundelementer samt typedynamikkens mere komplekse dele. Endelig beskrives de 16 forskellige typer udførligt hver for sig.